Svart Xbox 360 Slim. Modifisert med RGH. Installert XEX Meny, Freestyle Dash og Dashlaunch. Installert 2TB harddisk med det aller meste av spill til 360 installert.