• Tittel: F29 Retaliator
  • Platform: Amiga 500
  • Media: 2x disketter
  • Utgitt: 1989
  • Kjøpt når: 2018
  • Kjøpt av: Nils-Bendik Olsen

Komplett spill i big-box med to disketter, bruksanvisning og Ocean pose for diskett.