Komplett spill i orginal big box i god stand med brukermanual og 9 disketter. Diskett 1 er kopiert backup.