Komplett spill i big-box med to disketter, bruksanvisning og poser for disketter.