Orginalt cover med disc og brukermanual i god stand.