Orginalt cover med disc og bruksanvisning i god stand.