100% orginalt i grei stand. Litt shabby plastcover med noen sprekker.