100% orginalt 25års Zelda-jubileums versjon. Cover, spilldisc og brukermanual. Ingen slitasje. I tillegg følger det med egen disc for soundtrack.

[wp-review]