100% orginalt. Big box, seks disketter, brukermanual og installasjonsveiledning. God som ny og lite slitasje. Denne fikk jeg av Vidar Myklebust når han rydda boden under flytting.