100% orginalt. Cover, disc og ei lefse med noe ubrukelig info.