Orginalt cover, disc og manual i veldig god stand. I tilegg følger det med demodisc av Devil May Cry.