Orginalt cover og disc og i veldig god stand. Ingen manual.