Orginalt cover, disc og manual i veldig god stand. Følger også med et stort kart som må brettes ut, soundtrack på egen CD, en velkomstlapp fra CD Project Red og et compendium.