Orginalt cover, disc og manual i grei brukt stand.